УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

pocketproject.org

Розділ 1 Сфера застосування

(1) Ці Загальні Умови (ЗУ) застосовуються до всіх контрактів, укладених через платформу https://registration.thomashuebl.com

між

Pocket Project e.V.

Wardenburgerstr. 24

26203 Wardenburg

Телефон 04407 716094

Електронна пошта: info@pocketproject.org

www.pocketproject.org

– далі також іменований як «постачальник» –

та

 клієнтами, зазначеними в Розділі 2 цих ЗУ (також згадуються як «учасники»).

(2) ЗУ застосовуються цілком. Вирішальною є версія, чинна на момент подання заявки.

Розділ 2 Укладення договору

(1) Клієнт може вибрати курс через вебсайт постачальника та зареєструватися. Зареєструвавшись, потім натиснувши «Замовити та оплатити» та здійснивши оплату, клієнт подає обов’язкову заявку на укладення договору на участь у курсі. Перед подачею реєстрації клієнт може змінити та переглянути дані в будь-який час. Клієнт може вибрати Public Call або International Lab та зареєструватися без оплати.

(2) Потім постачальник надішле клієнту підтвердження реєстрації та, якщо це можливо, дані про оплату електронною поштою, яку клієнт може надрукувати за допомогою функції «Друк». Текст контракту (що складається із замовлення та правил, погоджених клієнтом під час реєстрації, це можуть бути ЗУ, Декларація про стан здоров’я, Політика конфіденційності та Політика конфіденційності для курсів, Право на відкликання тощо) буде надіслано клієнту в окремому або цьому електронному листі. Текст договору зберігається за умов захисту даних.

(3) Ми надаємо онлайн-платформу для посередництва у призначенні зустрічей між користувачами та зовнішніми консультантами та фасилітаторами. Послуги надають консультанти/фасилітатори на власний розсуд. Послуга, яку пропонує Pocket Project, обмежується виключно наданням технічної платформи для безоплатного посередництва в зустрічах і передачею даних, наданих користувачем, зовнішнім консультантам, обраним користувачем. Pocket Project не має права виступати з користувачем як брокер або будь-який інший агент. Зокрема, Sharing the Presence/PP не несе відповідальності перед користувачем за передачу або успішне посередництво.

(4) Зміст і обсяг будь-яких послуг, які можуть бути узгоджені між користувачем і консультантом, визначаються відповідною угодою, укладеною між користувачем і консультантом; будь-яка така угода регулюється окремими умовами. Pocket Project не несе відповідальності за будь-які послуги, пов’язані з угодою, укладеною між користувачем та консультантом/фасилітатором.

(5) Єдина особа, з якою можна спілкуватися у зв’язку з угодою між користувачем і консультантом, наприклад щодо організації зустрічей, виконання контракту або гарантійних претензій, є відповідний консультант/посередник у кожному випадку.

Розділ 3 Ціни, умови оплати, скасування

(1) Усі ціни, зазначені на вебсайті постачальника, включають відповідний законодавчо встановлений податок на додану вартість.

(2) Проїзд і ночівля не входять у вартість, якщо інше прямо не передбачено.

(3) Вартість курсу оплачується кредитною карткою через Stripe або через PayPal на вибір учасника.

(4) Учасник має право відмовитися від договору відповідно до наступних умов до початку заходу (скасування). Скасування має бути здійснено у письмовій формі. Безплатна ануляція закінчується за три місяці до початку будь-якої події. Вирішальною є дата отримання постачальником ануляції. Реєстрація учасника на заміну неможлива. За скасування учасником, отримане постачальником принаймні за вісім тижнів до початку події, постачальник стягне з учасника комісію за обробку в розмірі 100 євро (включаючи встановлений законом ПДВ). У разі скасування, отриманого пізніше, але до початку курсу, провайдер стягне з учасника плату за обробку в розмірі 50% від вартості курсу. Якщо учасник не відвідає захід або покине захід раніше, стягується повна вартість курсу.

(5) Наведені вище положення не впливають на юридичні права на розірвання договору, право на розірвання з поважної причини та законодавче право відмовитися від договору.

Розділ 4 Стан здоров’я учасника

(1) Окрім укладення договору, постачальник має право поставити участь клієнта в залежність від стану його здоров’я. Учасник зобов’язаний прочитати та повідомити про стан свого здоров’я, натиснувши Декларацію про здоров’я під час реєстрації та оплати будь-якого курсу.

Розділ 5 – Мінімальний вік

Користувачі повинні досягти мінімального віку 18 років, щоб користуватися послугами, наданими нами на Веб-сайті.

Розділ 5 Скасування заходів (відмова), припинення та виключення учасників

(1) Постачальник залишає за собою право скасувати захід через недостатній попит та/або кількість учасників (менше 20 учасників) не пізніше ніж за десять днів до запланованої дати заходу або з причин форс-мажорних обставин, наприклад, раптової хвороби доповідача та його короткочасну неявку не з вини останнього, без можливості запрошення іншого доповідача. Кошти за участь, сплачені учасником, повертаються. Про це учасника негайно повідомляють. Якщо подія може відбутися лише частково, плата стягується відповідно до відношення часткової послуги, вже наданої на момент скасування заходу, до загального обсягу передбаченої контрактом послуги. Це відбувається за винятком випадків, коли розрахунок наданих часткових послуг був б необгрунтованими для учасника, зокрема, якщо надані часткові послуги не представляють цінності для учасника.

(2) Для будь-якого періоду, на якому учасники покликані скасувати договір на прохання постачальника, постачальник несе відповідальність лише на умовах і в межах положень розділу «Виключення та обмеження відповідальності» (Розділ 7 ЗУ).

(3) Постачальник має право припинити подію з поважної причини. Поважна причина існує, зокрема, у таких випадках:

– у разі обґрунтованих сумнівів щодо придатності учасника до участі в заході за здоров’ям; це стосується, зокрема, фізичних чи психічних захворювань, прийняття ліків або вживання наркотиків чи інтоксикантів, які можуть спричинити небезпеку для здоров’я учасника або інших осіб;

– у разі поведінки, яка заважає іншим учасникам та суперечить цінностям Pocket Project на заходах, попри попереднє попередження про припинення з боку доповідача або фасилітаторів курсу, зокрема у разі зриву заходу через недоречну поведінку учасників;

– будь-які правопорушення у бік доповідача, інших учасників або постачальника та його персоналу;

– дискримінація осіб за ознаками раси чи етнічного походження, статі, релігії чи переконань, інвалідності, віку чи гендерної та статевої приналежності;

– зловживання заходом у партійно-політичних, ідеологічних чи агітаційних цілях.

Замість припинення, постачальник може також повністю або частково виключити учасника з події. Таке виключення не впливає на вимогу постачальника щодо оплати.

Розділ 6 Онлайн-участь

Наші курси та інші заходи зазвичай проводяться онлайн. Вартість курсу включає доступ до заброньованої пропозиції принаймні на період курсу. Якщо не домовлено про інше, учаснику надається право участі з самого початку відповідного семінару. Створення необхідних умов для використання пропозиції – зокрема, достатнього підключення до Інтернету, використання поточного Інтернет-браузера, функціонального динаміка та, при необхідності, мікрофона – відповідальність учасника.

Розділ 7 Зміна резервацій

Провайдер має право вносити необхідні зміни у змісті та організації до або під час заходу з поважних причин, за умови, якщо вони суттєво не змінюють зміст оголошеного заходу та є доцільними для учасника. Крім того, постачальник має право замінити запланованих доповідачів у разі необхідності (наприклад, хвороба, нещасний випадок та інше) іншими особами, які компетентні в оголошеній темі.

Розділ 8 Виключення та обмеження відповідальності

(1) Вимоги учасника про відшкодування збитків виключені. З цього правила виключаються вимоги учасника про відшкодування збитків, які виникли внаслідок ушкодження життя, здоров’я; внаслідок порушення суттєвих договірних зобов’язань або через недотримання гарантій зі сторони постачальника; або через обманом приховані недоліки, а також інші недоліки, засновані на порушенні обов’язків постачальником, його законними представниками або агентами. Істотні договірні зобов’язання – це зобов’язання, виконання яких є суттєвим для належного виконання договору та на виконання яких договірний партнер може регулярно розраховувати.

(2) Положення Produkthaftungsgesetz [німецького Закону про відповідальність за продукцію] залишаються незмінними.

(3) Обмеження абзацу 1 також застосовується на користь законних представників і агентів постачальника, якщо претензії висуваються безпосередньо до них.

Розділ 9 Авторське право та інші права інтелектуальної власності, відповідальність за інформацію третіх сторін

(1) Інформація, доступна на веб-сайті курсу, захищена авторським правом або іншими правами інтелектуальної власності. Будь-які суміжні права зберігаються. Користувач зобов’язаний дотримуватись існуючих авторських прав та прав на додатковий захист і  утримуватися від будь-якого їх порушення.

(2) Користувач може отримати доступ до вмісту онлайн-сервісів, що пропонуються Pocket Project, використовувати та зберігати у разі авторизованого завантаження виключно для власного приватного використання. Вирішальним стандартом у цьому відношенні є визначення, передбачене розділом 53 німецького закону про авторське право [UrhG].

(3) Пропозиції постачальника захищені і не можуть бути записані, зняті, відтворені чи розповсюджені, навіть частково, без згоди постачальника. Постачальник залишає за собою всі права. Це не впливає на права третіх осіб, зокрема доповідачів.

(4) Користувач не має права змінювати, відтворювати, розголошувати, передавати третім сторонам, продавати або використовувати в будь-якій іншій комерційній формі будь-які елементи, доступні для передачі. Інформацію про авторські права чи назви брендів не можна змінювати чи видаляти.

(5) Інформацію, доступну на веб-сайті, частково створено Pocket Project, а частково третіми сторонами, такими як консультанти. Що стосується інформації третьої сторони, Pocket Project не буде перевіряти повноту, правильність та законність, а отже, не бере на себе жодної відповідальності чи гарантій щодо повноти, правильності та законності будь-якого такого вмісту. Це також і зокрема стосується якості будь-якої такої сторонньої інформації та її придатності для певної мети. Те саме стосується будь-яких пов’язаних сторонніх веб-сайтів.

Розділ 10 Відсутність надання послуг з лікування

Договір між постачальником та учасником не є об’єктом зменшення фізичних чи психічних страждань людини чи усунення їх причини. Події постачальника явно не призначені для запобігання, розпізнавання, лікування або полегшення захворювань, страждань, тілесних ушкоджень, фізичних скарг або психічних розладів патологічного чи непатологічного характеру. Зокрема, постачальник не надає жодної історії хвороби, оцінки висновків, діагнозу, терапії та індивідуальної оцінки ризику учасника.

Розділ 11 Фінальні положення

Договірні відносини між постачальником та учасником регулюються законодавством Федеративної Республіки Німеччина, за винятком Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів та міжнародного приватного права.

(Статус, 24.02.2021)

Альтернативне вирішення спорів відповідно до ст. 14 (1) ODR-VO та § 36 VSBG:

Європейська комісія надає платформу для онлайнового вирішення спорів (ODR) за URL-адресою: https://ec.europo.eu/consumers/odr. Ми не зобов’язані та не бажаємо брати участь у процедурі врегулювання спору в арбітражному органі споживачів.

Доєднаєтеся до нас

Підпишіться на наші інформаційні листи. Допоможіть нам зцілювати колективну травму та зменшувати негативні ефекти для нашої глобальної культури.

Join Us

Sign up for the newsletter. Help us to heal collective trauma and reduce its disruptive effects on our global culture.