TILC II Scholarship Application

Заявка на отримання стипендії КТІЛ II Solicitud de beca - TILC II
  • Ім'я / Nombre
  • Прізвище / Apellido
  • Електронна пошта / Correo electrónidco
  • Країна походження / País de origen
  • Країна проживання / País de residencia
  • Вік / Edad
  • Стать / Género
  Чи відповідаєте ви наступним критеріям для отримання повної стипендії? Ви… - людина з Глобального Півдня? - Українець? / ¿Cumple nuestros criterios para obtener una beca completa? ¿Es usted - ¿una persona de color del Sur Global? - ¿Ucraniano?
 • Крім того, ви можете подати заявку на 50% стипендію, якщо у вас немає ресурсів, щоб сплатити повну вартість. Так, я хотів би подати заявку на отримання 50% стипендії. Моя причина це... (500 символів) / También puedes solicitar una beca del 50% si no tienes recursos para pagar el precio completo. Sí, me gustaría solicitar una beca del 50%. El motivo es...
 • Чи маю я досвід роботи з інтеграцією травм? / ¿Tengo experiencia con el trabajo de integración del trauma?
 • Чи маю я попередній досвід із Pocket Project та/або з Томасом Гублом? (500 символів) / ¿Tengo experiencia previa en el Pocket Project y/o con Thomas Huebl?
 • В якій організації або спільноті я працюю? (500 символів) / ¿Para qué organización o comunidad trabajo?
 • Яка моя роль у цій організації або спільноті? / ¿Cuál es mi rol y servicio/trabajo en mi organización o comunidad?

Join Us

Sign up for the newsletter. Help us to heal collective trauma and reduce its disruptive effects on our global culture.